انواع خدمات جراحی زانو در کلینیک اعم از تعویض مفصل زانو و لگن، بازسازی مینسک و رباط صلیبی PC، جراحی غیر تهاجمی ACL به صورت آرتروسکوپیک و بسیاری موارد دیگر جهت درمان مشکلات و بیماری ها توسط تیم متخصص جراح زانو ارائه می گردد.